Historie

Op initiatief van de dames Koornstra, Peuk en Van de Kamp werd het Hooge Bongertkoor opgericht op 16 mei 1973, eerst als Dameskoor. Er gaven zich 63 dames op; de eerste dirigent heette Harry in der Mauer. Sinds 1975 is het een gemengd koor geworden. In 1978 werd Wim Lamers gevraagd door oud-gemeentesecretaris van Zevenaar de heer Gerard Polman. Wim heeft ruim 33 jaar voor het koor gestaan en droeg pas in  december 2009 het dirigeerstokje over aan Joep van Kempen. Joep werd in juni 2011 opgevolgd door Diane Hidding. Zij was dirigente tot eind februari 2024. Sinds maart 2024 is dirigent Ton de Waal verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte van het koor.